Gezonde natuur

Investeren in een gezonde natuur

Groen is goed voor ons, daarom zijn wij goed voor groen. Onze parken liggen midden in de natuur en dat draagt bij aan wie wij zijn. Zo gaan we initiatiefrijk om met de biodiversiteit. Door op al onze parken niet alleen onderdak te bieden aan onze gasten maar ook door dieren, planten en insecten zich thuis te laten voelen.

Gelegen in de natuur hebben onze parken te maken met perioden van extreme droogte en perioden met veel neerslag en grote hoeveelheden water. We gaan bewust met water om. Door opvang en vasthouden van water in natte perioden en door slim en zuinig gebruik van water.
  • Biodiversiteit
  • Water