Ik heb een herinnering of aanmaning ontvangen. Wat moet ik doen?

Als u inmiddels al heeft betaald, dan kunt u de herinnering als niet verzonden beschouwen. Als u nog niet heeft betaald, dan vragen we u om te betalen binnen de gestelde betaaltermijn. Wij kunnen hier geen uitzonderingen op maken. Als u niet betaalt binnen de gestelde termijn, moeten wij helaas uw reservering annuleren.