Winterbanden in het buitenland

Het niet gebruiken van winterbanden in winterse omstandigheden kan in het buitenland reden zijn voor een boete, strafrechtelijke vervolging en (mede) aansprakelijkheid voor ongevallen. Ook bij het gebruik van winterbanden kan het onder bepaalde omstandigheden nog nodig zijn sneeuwkettingen te gebruiken.Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de ANWB.

Duitsland

Winterbanden 
De verkeersregels schrijven voor dat auto’s voorzien moeten zijn van banden die geschikt zijn voor de weersomstandigheden. In winterse omstandigheden moeten auto’s beschikken over een winteruitrusting. Er staat geen vaste periode voor, het weer kan zeker in de bergen ook buiten de wintermaanden voor verrassingen zorgen. Bij winterse omstandigheden is in elk geval sprake van sneeuw, ijs of gladheid. Onder winteruitrusting vallen met name voor winterse omstandigheden geschikte banden maar ook voldoende ruitensproeiervloeistof en goede ruitenwissers. Deze verplichting geldt ook voor Nederlandse auto’s. Naast een boete kan het niet gebruiken van winterbanden leiden tot (mede) aansprakelijkheid voor ongevallen.
Sneeuwkettingen 
In sommige omstandigheden kan ook het gebruik van sneeuwkettingen verplicht zijn, dit wordt met een verkeersbord aangegeven. Deze verplichting geldt dan ook voor vierwiel aangedreven auto’s. Met sneeuwkettingen mag ten hoogste 50 km per uur gereden worden.

Oostenrijk

Winterbanden
Tussen 1 november en 15 april is het verplicht bij winterse omstandigheden op alle autowielen winterbanden te voeren of sneeuwkettingen op de aandrijfwielen (mag ook gecombineerd). Sneeuwkettingen mogen slechts worden gevoerd als het geen schade aan het wegdek kan toebrengen. Dan moet de gehele weg met sneeuw of ijzel zijn bedekt. Het niet gebruiken van winterbanden of sneeuwkettingen kan van invloed zijn op aansprakelijkheid voor ongevallen en leiden tot strafrechtelijke vervolging.
Sneeuwkettingen 
Sneeuwkettingen mogen alleen gebruikt worden indien dit noodzakelijk is en indien ze zo zijn aangebracht dat het wegdek niet beschadigd wordt. Op sommige plaatsen zijn sneeuwkettingen verplicht, dat wordt aangegeven met een blauw rond bord met een afbeelding van een autoband en ketting. Het onderschrift geeft aan voor welk voertuig de bepaling eventueel niet geldt. Het einde van de verplichting wordt aangegeven met een blauw rond bord met rode streep. De aangeraden snelheid is 40 km per uur. In de Arlbergtunnel is het gebruik van sneeuwkettingen verboden.

Zwitserland

Winterbanden
Er is geen wettelijke regeling, maar winterbanden worden wel aanbevolen. Bij de aansprakelijkheid voor ongevallen kan het niet gebruiken van winterbanden een belangrijke rol spelen en leiden tot strafrechtelijke vervolging. Ook bij hinder veroorzaakt door rijden op ongeschikte banden kan een boete volgen.
Sneeuwkettingen 
Sneeuwkettingen zijn verplicht als de toestand van de weg dat noodzakelijk maakt. Dit wordt dan aangegeven met een verkeersbord. De maximumsnelheid met sneeuwkettingen om is 50 km per uur. Gebruik van sneeuwkettingen is verboden in de Selisberg-, de St. Gotthard- en de San Bernardinotunnel.